Makrovizyon Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

1o yıllık muhasebe deneyimizi Mali Müşavirlik Hizmetlerinde kaliteyi en yüksek seviye çıkarmak adına
iş hayatımıza kurumsal olarak devam etmenin gerekliliğinin bilincindeyiz. Hizmetlerimize bu anlayışla devam edeceğiz.

Hakkımızda

Şirketimiz 07/01/2016 tarihinde Makrovizyon Mali Müşavirlik Ltd. Şti. adıyla kurulmuştur.

Ticaret Sicil Numaramız
15196

Mersis No
0611063779600017

Misyonumuz
Mali müşavirlik mesleğinin, kalitesinin yükseltilmesi, haksız rekabetten uzak, objektif, analitik düşünceye ve kurumsal kimlik anlayışına sahip hizmetler Sunmak

Vizyon
Küreselleşen dünyada büyümenin temeli geride kalmamak, ulusallaşmak hatta evrenselleşmek adına şirketleşmek gerekmektedir. Muhasebe nin insanlığın varoluşundan beri günümüze kadar geldiğini ve her geçen gün güncellendiğini, yenilendiğini teknoloji yakalamak adına Bu nedenledir ki On Yıllık Muhasebe deneyimizi Mali Müşavirlik Hizmetlerinde kaliteyi en yüksek seviye çıkarmak adına iş hayatımıza Kurumsal olarak devam etmenin gerekliliğinin bilincindeyiz. Hizmetlerimize bu anlayışla devam edeceğiz.

Hizmetlerimiz

  • Muhasebe işlemlerinin yürütülmesi
  • S.G.K. işlemlerinin yapılması
  • Yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca yasal defterlerinin tutulması
  • V.U.K. Mükerrer 227. Maddesine istinaden beyannamelerim tanzim edilmesi
  • Mali Tabloların hazırlanması
  • İnceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işler yapmak
  • Mali konularda danışmanlık yapmak

İletişim

Adres
Hayrullah Mahallesi Sandalzade Bulvarı Seçkinler Sitesi C Blok No: 1/5 46040 Onikişubat/Kahramanmaraş

Telefon/Faks
+90 344 223 59 43

bilgi@makrovizyonmm.com.tr